Meist

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus

Jäätmekäitluse tulevik on meie südameasi

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus, eelmise nimega Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, on 2003. aasta oktoobris 24 omavalitsuse poolt asutatud organisatsioon. Jäätmehoolduskeskus loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega. Oleme kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse valdkonna koostööorganisatsioon.

Meie juhtimine
Juba 20 aastat kogemust
Kogemus on hinnaline

Meie ajalugu

2003
2021
2022
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegeles jäätmekäitluseks vajalike tegevus suundadega.

Eesti Jäätmehoolduskeskus

22 liiget

Liikmeteks 23 Eesti kohalikku omavalitsust

Seisame valdkonna arengu eest

Millega me täpselt tegeleme?

Liikmete eesmärgid

Korraldame liikmete jäätmehoolduse valdkonna tegevusi soovitud eesmärkide saavutamiseks

Liikmete esindamine

Esindame oma liikmeid suhtluses partnerite, seaduseandja jt kolmandate isikutega nii riigisiseselt kui piiriüleselt

Süstematiseerimine

Koostame ja haldame kõiki valdkonna dokumente

Teadlikkuse tõstmine

Korraldame ja viime läbi jäätmehoolduse valdkonna teadlikkust tõstvaid tegevusi;