Üldkoosolek ja juhatus

Üldkoosolek ja juhatus

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse kõrgemaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul on 22 liiget. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl, olenemata omavalitsuse elanike arvust.

MTÜ EJHK üldkoosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas.

Juhatuse liikmed:

Rait Pihelgas

Nõukogu liikmed:

Kalle Toomet
Riivo Noor
Ain Valu
Alar Karu
Andrus Umboja
Priit Värk
Lauri Luur

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuu esimesel neljapäeval algusega kell 10:00.