TVO lõpetab tasuta pakendikoti teenuse omavalitsustes

TVO lõpetab tasuta pakendikoti teenuse omavalitsustes

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (edaspidi TVO) otsustas alates 01.06.2024 lõpetada tasuta pakendikoti teenuse erinevates omavalitsustes. Täpsemalt on sel teemal artikkel rohegeeniuse lehel Ragn-Sells tõstab pakendijäätmete äraveo hinda ja lõpetab osas omavalitsustes kollase pakendikoti teenuse - Rohegeenius. Kuigi artikkel võib tekitada veidi segadust selles, et artiklis räägitakse Ragn-Sellsist kui teenuse osutajast, mitte TVO-st. Selgitame, et Ragn-Sells osutab TVO-le pakendite veoteenust, TVO on aga organisatsioon, kellel on sõlmitud lepingud kohalike omavalitsustega antud teenuse teostamiseks.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse (edaspidi EJHK) liikmetest puudutab antud teenuse osutamise lõpetamine järgnevaid kohalikke omavalitsusi:

  1. Tartu vallas rakendatakse pakendijäätmete kogumisele korraldatud jäätmeveo hanke raames kehtestatud teenuste hinnad. See tähendab, et kuna Tartu vallas on korraldatud jäätmevedajaks Ragn-Sells, rakendatakse TVO pakendikoti teenuse saajatel samad hind, mis on korraldatud jäätmeveo raames pakendite üleandmisel Hinnakiri Tartu vald.
  2. Harku, Jõelähtme, Kuusalu, Põhja-Pärnumaa ning Tori vallas muudetakse pakendijäätmete kogumisteenus tasuliseks. See tähendab, et TVO pakendikoti teenus jääb alles, kuid teenusele kehtestatakse hind. Kui teenuse hind osutub kallimaks kui korraldatud jäätmeveol segapakendi veohind, soovitame liituda korraldatud jäätmeveol segapakendi üleandmise teenusega. Korraldatud jäätmeveol segapakendi hinnakirjad leitavad linkidel: Harku, Jõelähtme, Kuusalu, Põhja-Pärnumaa, Tori.
  3. Kanepi ja Põlva vallas lõpetatakse pakendijäätmete kogumine. See tähenab, et TVO lõpetab oma pakendikoti teenuse nimetatud valdades. Sel juhul on võimalik liituda segapakendi veoteenusega korraldatud jäätmeveo raames Kanepi vallas (Kanepi hinnakiri). Põlva vallas jääb teenus avaliku võrguna kuni uue korraldatud jäätmeveo hanke rakendumiseni (s.o juuli 2025). 

EJHK-se liikmeteks olevates kohalikes omavalitsustes, mida eelpool mainitud ei ole, TVO teenuste tingimused ei muutu. EJHK nõustab kõiki, kelle jaoks jääb antud teema segaseks. Meie kontaktid leitavad siin kontaktid